[Ḫ̖̫̩̪̹̆̿ͧ́̈̐ͬA̴͖̻͚̯͚͆̇RDͯ̇ͣ̈́C͛ͮ̆͌̓O̤̳̤͙̲̰̲̿̆RḘ̶̳̺̤ͭ] H̛͢u̕rt ̨̧a͠ņ͠d̷ Heal: Ç̧͡C̢͝1
#1
Th͡i҉s ́w̨às ́o͜r͏igina͏ll͜y̷ ́int̶ȩnde͡d as͢ ̧a̢ ͠jơk̨e͜ b͢ỳ m̷ys͢e̷l͢f, ̵b̵ut͡ ҉no͟w i̵t͝'s̴ ͠a̸ real̢ity.͢ ͘Thi͡s̀ to͡pic ̀w̨il̸l̷ ͟pr͘oba̵bly ͞die̶.̴ ̛[i̷t̕ ͠w͞a҉s̸ ͢request͘èd]̨


͝


͝** Al̶so, I am incĺu̢d̛in̨g̶ thè ei̛g͠ht ̕l͝ess̨o͘n҉ ĺev̵e͝ls, ͡beça͝u̸s͝e,̛ w̡e͠l̀l̛, w͝hy̴ n̴ot?͡ ͘T̢h̸ey̴'r͟e ̴l̕evel̵s͠, aņd the̴y'͟r͠e͏ i̕n ̨the ҉set!


̷


C͏on̢side͟r͘iǹg̡ ́t͠h͞e̷ r͢athe͜r҉ l͜ar̷ge͟ diffe͝re͏n̶ce ͞b̀et̷we͏e̡n ̵t҉h͞i̕s̕ ̕a͏nd ̛a͞l͡l͟ o̢the҉r ̡H&H͜ t͜ơp҉ìc̀s,̷ the ru̢l̕ȩs͏ have b̢een ̧exte̶ǹded:


͏


Y͡ou mu̴s͜t̵ ́w̨ai̶t ONE ҉post͏s ̢m͞iniḿum̴ ́(n͟ot̷ thre̴e̷)͢ ̕b̵e̸f͞or҉e̢ ̸y͢ou ͞c͜an ̵ŗe͞-̡pos̴t ̛a͟n͡d ̢ŗe̛sp̛ond͞ wi͘t́h ̧yóur̨ ͞ne̢xt hur̶tś a̸nd̢ hea͢l̢s̢!҉


҉


Eac͘h lȩv́ȩl b̧eg̴i̶n͡s͟ ͡wi͞th ͟12 ͢poi̡n̛t҉s.


̸


͜Y͜òú ͏m̢ay ͟hea͟l̨ 2 ĺev͏e͠l͢s̀ an͡d ͢hųrt ͘3͝ ̡le̛ve̕ls in ̷on̴e͠ ̧p̀o̧s͏t͞, fo͡r̶ a̧ tota͡l͜ of̷ ҉5̴ ̶l͡eve̸ls ąf̵fe͞c̷ted i҉n͟ ýòu҉r̡ ̸pos͢t.̀Add 2̀ poi͘nt͟s to ͟lév̕el̨s̷ ̸yo͏u wi̴s͞h̀ ̷to ̴h̕eal̵, a̛nd s͜ưb͝tra̷c̕t̶ ͢3̸ po̸int̷s̷ ́f̕ro͜m̧ ͏le͟velś ͝ýou͜ w͜i̧s͟h͘ to ͟hu͟r͜t͠.̷Be c͟a͢refu̶l,̕ ͜as̢ whe̕n a ̷lev̨el ̶rȩa̧ches ͘0͏,҉ it́ ìs eli҉m̸ina̧t͏e̢d҉ ͞p̀er̨m̨a͘nent͝lỳ!


̡


҉Theŕe is̸ n̢o ͏po̸i͝nt ͝c̡ap̧,̵ ҉s̸o̶ f͠eel ͘fr̵eé t̡o ́k̨e͠ęp ad͏d̴in̢g ͠p̷o̕i҉n̸t͏s͟ t̕o͞ level̡s̢ r͞eģardle͢ss ͢of͡ the̴i͠r ̕c͟u͘r͏r̕e͢n̵t͟ ̵a̢m҉o͡un͞t͞!ELIMINATIONS, IN CHRONOLOGICAL ORDER

#1 1/31/2014: FORCE FIELD

#2 1/31/2014: Thanks to...

#3 1/31/2014: PAIN

#4 2/1/2014: TOTALLY UNFAIR

#5 2/1/2014: WRITERS BLOCK

#6 2/1/2014: RINK

#7 2/3/2014: OOTRO GELD

#8 2/16/2014: LOBSTER TRAP

#9 2/16/2014: MIND BLOCK

#10 2/18/2014: BLOCK BUSTER

First, Last, and Only Round
[Click to Show Content]


** to shorten posts, please surround the levels that are still in play with spoiler tags **
ZK1 / ZK2 / ZK3 / ZK3: Abandoned / ZK4 / ZK5

Bronze / Silver / Gold
Reply
#2
[Click to Show Content]
CC1
JoshL1 / JoshL2 / JoshL3 / JoshL4 / JoshL5 / JoshL6 / JoshL7 / WoCCLP3 / ???
JCCLP1 / JCCLP2 / JCCLP3 / JoshL0
JoshL / JCCLPRejects

Total: 1,356+

CC2
Flareon1 / Flareon2
FlareonRejects

Total: 75+

Flareon Flareon Flareon Flareon Flareon
Reply
#3
[Click to Show Content]

I like this style you used. It gives this quite an atmosphere.
CC is awesome!

CC2 sets (still being updated): C1059-CC2 --- Walls of CC2

CC1 sets (all complete): C1059-2 --- C1059-1 --- 1059PG01 --- C1059-Christmas --- C1059-INSANITY --- C1059-CCLP4

My Youtube channel --- Fiver's Honeycomb --- Fanfiction.net

Good posts don't cost too much, yet many go unwritten.
Reply
#4
[Click to Show Content]
You should probably be playing CC2LP1.

Or go to the Chip's Challenge Wiki.
Reply
#5
[Click to Show Content]
They call me Earthling, for I come from Earth.

Earthling1.dat, my levelset.
Reply
#6
<div class="ipsSpoiler" data-ipsspoiler="">
[Click to Show Content]

This is a total mess...
CC is awesome!

CC2 sets (still being updated): C1059-CC2 --- Walls of CC2

CC1 sets (all complete): C1059-2 --- C1059-1 --- 1059PG01 --- C1059-Christmas --- C1059-INSANITY --- C1059-CCLP4

My Youtube channel --- Fiver's Honeycomb --- Fanfiction.net

Good posts don't cost too much, yet many go unwritten.
Reply
#7
[Click to Show Content]
ZK1 / ZK2 / ZK3 / ZK3: Abandoned / ZK4 / ZK5

Bronze / Silver / Gold
Reply
#8
[Click to Show Content]


THE FIRST ELIMINATION: FORCE FIELD
CC is awesome!

CC2 sets (still being updated): C1059-CC2 --- Walls of CC2

CC1 sets (all complete): C1059-2 --- C1059-1 --- 1059PG01 --- C1059-Christmas --- C1059-INSANITY --- C1059-CCLP4

My Youtube channel --- Fiver's Honeycomb --- Fanfiction.net

Good posts don't cost too much, yet many go unwritten.
Reply
#9
[Click to Show Content]


I've changed the post-wait limit from two to one, so this topic doesn't take forever.

Second elimination: Thanks to...
ZK1 / ZK2 / ZK3 / ZK3: Abandoned / ZK4 / ZK5

Bronze / Silver / Gold
Reply
#10
[Click to Show Content]


Third elimination: PAIN
CC is awesome!

CC2 sets (still being updated): C1059-CC2 --- Walls of CC2

CC1 sets (all complete): C1059-2 --- C1059-1 --- 1059PG01 --- C1059-Christmas --- C1059-INSANITY --- C1059-CCLP4

My Youtube channel --- Fiver's Honeycomb --- Fanfiction.net

Good posts don't cost too much, yet many go unwritten.
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)